ETA veritabanına ait stok kartlarını okur. Barkod okutularak satış yapılır. Yapılan satışlar ETA’ya fatura modülüne muhtelif müşteriler cari kodu ile kapalı fatura olarak aktarımı yapılır.